Şikayet

Duravit ve Çevre Duravit ve Çevre Ne Yapabiliriz?

wussten_sies_620.jpg


Kaynakların verimli kullanıldığı üretim süreçleri
Ürünlerin imalatında çevreye karşı duyarlı bir yaklaşım benimsemekle de eşit derecede ilgileniyoruz. Franz Kook şöyle diyor, “Geçmiş yıllarda, bugün üretim süreçlerimizde çok daha az su ve enerji kullanmamızı sağlayan teknolojilere milyonları yatırdık”. Aşağıdaki üç örnek bunun kanıtıdır…
 

  1. Suyun tekrar kullanılması
    Tüm Duravit imalat tesislerinde, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan suyun geri dönüştürülebilmesini sağlayan geniş imkanlar vardır. Artık süreç boyunca suyun %75’ini tekrar kullanmak mümkün.

  2. Enerjinin tekrar kullanılması
    Sıhhi vitrifiyelerin imalatında yer alan ateşleme ve kurutma süreçlerinde, Duravit ısıyı geri kazanma, atık ısıyı yakalama ve bunu üretim sürecine iade etme gibi ilkeleri uygular.

  3. Enerji üretiminde atıktan yararlanma
    Banyo mobilyası üretiminde, tüm atık ahşap ve yongalar kurtarılarak üretim tesislerinde yakıt olarak kullanılır ve böylece gerekli nakliye masrafları ortadan kalkar. Doğal olarak, yonga fırınlarından çıkan tüm emisyonlar gelişmiş bir teknik flitre sisteminden geçer.

Banyolar kişisel gevşeme ve yenilenme sığınakları olarak önem kazandıkça, konfor ve rahatlatıcı ortam konusundaki taleplerimiz de artmaktadır. Ancak, çevresel özellikler de eşit derecede önemlidir. Banyo mobilyası imalatında, farklı düzeylerde bazı özellikler bir araya gelerek genel bir resim çizer.

Duravit ve Çevre


Facebook
Twitter
Pinterest
RSS